Афиша города Бердянска
Отдых в Бердянске
Город Бердянски и всё о нём
Бердянские новости
Официальный сайт города Бердянск
Помощь туристам и отдыхающим в Бердянске
Фотогалерея города Бердянска
Отзывы посетителей и туристов Бердянска и его сайта.
Пчелосон - оздоровительный сон на ульях
Город
Видео
Справочник
Законы Украины
Погода
Курсы валют НБУ
10  RUB 4.2114 -0.007
100  EUR 3175.5196 -14.8549
100  USD 2794.8597 -3.2235
Обновление: 2019-01-22
Лучшие материалы
Концепция развития курорта в г.Бердянске

Концепція
розвитку туризму і курорту в м. Бердянськ

Проблема розвитку галузі

 

Концепція розвитку туризму і курорту в м. Бердянськ (далі за текстом - Концепція) спрямована на реалізацію положень Конституції України, Законів України „Про курорти”, „Про туризм”, „Про оголошення природних територій міста Бердянська Запорізької області курортом державного значення”. Концепція носить комплексний інноваційний характер і спрямована на активізацію процесу становлення сучасних ринкових відносин і адекватних їм механізмів  регулювання у сфері курортів і туризму.
Санаторно-курортна та туристична галузь набуває дедалі більшого значення в соціально-економічному розвитку міста, однак її ефективному функціонуванню заважає комплекс проблем, які зумовлені: 
- недосконалістю комплексного розвитку курортної території та інфраструктури м. Бердянська; 
- недостатньою кількістю туристичних та екскурсійних  маршрутів;
- незбалансованістю використання рекреаційних ресурсів та їх збереження;
- сезонністю функціонування санаторно-курортних та оздоровчих закладів;
- недостатнім обсягом інвестування розвитку санаторно-курортних та оздоровчих закладів;
- браком коштів на проведення наукових досліджень та впровадження інноваційних проектів;
- відсутністю комплексного підходу до реклами міста-курорту Бердянська;
- розрізненою відомчою підпорядкованістю об’єктів, які надають курортні, готельні та туристичні послуги;
- відсутністю єдиної цілісної системи управління туризмом та курортом в м. Бердянськ.
Вирішення цих проблем дозволить ефективно розвивати інфраструктуру курортно-туристичної сфери, створити доступний та ефективний ринок санаторно-курортних і оздоровчих послуг для максимального задоволення попиту населення на конкретні види санаторно-курортних послуг, поліпшення їх якості, комфорту, збереження та раціональне використання природних лікувальних ресурсів тощо. У свою чергу це все буде сприяти покращенню фінансового стану курортно-оздоровчих закладів та подальшого їх розвитку.
Розвиток туризму – це реальне джерело зростання добробуту місцевої громади та пріоритетний напрямок розвитку економіки.
Оскільки стратегічною метою державної політики у сфері діяльності курортів є створення умов для поліпшення стану здоров’я, продовження тривалості життя та періоду активного довголіття населення, Концепція розвитку туризму і курортів в м. Бердянськ є одним із важливих та ефективних заходів щодо організації відпочинку, профілактики, запобігання та зниження захворюваності, зміцнення здоров’я населення.

 

 Стан розвитку сфери туризму та курорту міста

 

На сьогодні складаються сприятливі  умови для розвитку туризму та курорту у м. Бердянськ, природні території якого оголошені курортом  державного значення.  Зі стабільною економічною та політичною ситуацією, з м’якими кліматичними природними умовами та теплим неглибоким морем, місто Бердянськ дуже приваблює туристів та відпочиваючих на фоні несприятливих природних умов, стихійних явищ, терактів у світі.
На даному етапі розвитку санаторно-курортної галузі в місті Бердянську процеси підтримки та постійного відтворення його ресурсного потенціалу є недостатніми та недосконалими. За рахунок бюджету місцевого самоврядування м. Бердянськ, а також суб’єктів господарювання, які надають мешканцям та гостям міста санаторно-курортні та оздоровчі послуги, неможливо вирішити весь комплекс зазначених проблем, забезпечити екологічний баланс територій, комплексно оновити інфраструктуру, економічно відтворити виробничий потенціал курортно-рекреаційного комплексу тощо. Тому розроблена Державна програма розвитку курорту державного значення   Бердянськ на 2008-2012 роки, яка знаходиться на розгляді у відомчих міністерствах.
Курортно-рекреаційний та туристичний комплекс міста Бердянська нараховує 118 закладів, у тому числі: 87 санаторно-курортних та  оздоровчих закладів (6 санаторіїв, 66  баз відпочинку,  пансіонатів та туристичних притулків, 15  дитячих  та  спортивно-оздоровчих закладів), 12 закладів готельного типу, 19 туристичних фірм.
Туристичну діяльність в м. Бердянськ здійснюють понад 120 суб'єктів підприємництва, у цій сфері зайнято майже 3 тис. осіб.
У курортно-рекреаційній і туристичній галузі в 2003 - 2006 роках установилася стійка тенденція до збільшення кількості відпочиваючих. Так,  у 2003 році відпочило  437,0 тис. осіб, у 2004 році – 495,17 тис. осіб, в 2005 році їх кількість становила 547,0 тис. осіб,  у 2006 році близько 600,0 тис. осіб, у 2007 р. місто-курорт Бердянськ відвідало понад 600,0 тис. відпочиваючих.
Але розвиток інфраструктури  курорту потребує розв’язання соціально-економічних, екологічних проблем та завдань.  Так, необхідно розвивати та поліпшувати лікувальну базу санаторіїв, створювати нові об’єкти та проводити капітальний ремонт існуючих санаторно-курортних та оздоровчих закладів, розвивати рекреаційний комплекс: будівництво готельних комплексів, баз відпочинку тощо. Істотним фактором розвитку туризму є розвиток сфери послуг, покращення їх якості та створення зручного транспортного сполучення.

Мета, основні напрямки та завдання Концепції

 

Метою Концепції є створення в м. Бердянськ сучасного високоефективного і конкурентоспроможного туристично-рекреаційного комплексу, здатного задовольнити потреби громадян у санаторно-курортних і туристичних послугах; збереження екологічної рівноваги, культурної спадщини.

 

Основними  напрямками Концепції є:

 

- розвиток рекреаційного комплексу, індустрії відпочинку та дозвілля, розширення бази туристичних послуг;
- створення сприятливих умов для розвитку матеріально-технічної бази санаторно-курортного і туристичного комплексу, різноманітних форм  розміщення та інфраструктури, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій;
- підвищення якості обслуговування;
- збереження, розвиток, ефективне й екологічно-безпечне використання природних, культурних і антропогенних рекреаційних ресурсів;
- збереження існуючої мережі санаторно-курортних закладів, збільшення їх кількості за рахунок введення в дію об'єктів незавершеного будівництва;
- стимулювання суб'єктів туристичної діяльності до формування ринку туристичних послуг, розвитку внутрішнього та іноземного (в'їзного) туризму;
- створення та розроблення нових туристичних маршрутів;
-  створення нових робочих місць у санаторно-курортній і туристичній сфері, підвищення рівня зайнятості населення у санаторно-курортній і туристичній сфері та розвиток ринку праці;
- проведення науково-дослідницької діяльності;
- забезпечення проведення державної екологічної експертизи проектів будівництва, об'єктів курортно-туристичного комплексу.

Завдання Концепції:

 

- проведення інвентаризації земельних ділянок на Бердянській косі з
метою подальшого раціонального використання згідно з нормативним рекреаційним навантаженням закладів лікування та відпочинку;
- проведення інвентаризації санаторно-курортних, оздоровчих, готельних закладів та туристичних фірм з метою створення єдиного реєстру підприємств туристичної та курортної галузі;
- пошук та розширення гідромінеральної бази курортних територій
(обстеження та дослідження мулової грязі Бердянської затоки);
- проведення довгострокового моніторингу стану берегової смуги та
пляжів з метою попередження розмивання, замору бичків та належного санітарно-гігієнічного стану;
- проведення роботи щодо отримання об’єктами надання туристичних
послуг відпочиваючим документів на надання послуг згідно з чинним законодавством;
- розроблення      заходів      щодо     безпечних     умов     перебування  відпочиваючих на території міста;
- вивчення на місцевому рівні попиту на спеціалізовані види туризму (екологічний (зелений), культурно-пізнавальний, пішохідний, кінний, яхтовий та інші) з урахуванням їх цілорічного використання, розробити інвестиційно привабливі проекти в сфері туристичного бізнесу;
- впровадження   нових   технологій   в   експозиційній  роботі  музеїв,
- використання музейних фондів шляхом тимчасових виставок з метою підвищення інтересу відвідувачів до музею, більш активному - використанню музейних ресурсів для розвитку туризму.

Для виконання завдання необхідно розроблення плану розвитку туристичної та санаторно-курортної галузей, у якому передбачити заходи, спрямовані на залучення коштів інвесторів.

 

Нормативно-правове забезпечення

 

Основою нормативно-правового забезпечення сфери туризму і курортів  є Закони України „Про туризм”, „Про курорти”, „Про оголошення природних територій міста Бердянська Запорізької області курортом державного значення”.
Крім того, діяльність у сфері туризму і курорту регулюється Водним, Лісовим та Земельними Кодексами України, Кодексом України „Про надра”, Законами України „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про природно-заповідний фонд України”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, Постановами Кабінету Міністрів України „Про затвердження порядку створення і ведення Державного кадастру природних територій курортів”, „Про затвердження порядку створення і ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів”, національними стандартами „Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги”, „Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення.”, „Послуги туристичні. Класифікація готелів”, та іншими нормативно-правовими та місцевими актами.

Туристичний потік у м. Бердянськ

 

Туризм, як активний вид відпочинку, набуває популярності. Щороку туристичний потік складає близько  600 тис. туристів, як з України, так з країн близького та дальнього зарубіжжя: Росії, Молдови, Білорусі, Польщі, Туреччини, Франції, Іспанії, Італії, Греції, Словаччини та інших.
Виїзний туристичний потік за кордон у 2007 році склав 790 осіб.

 

Природні рекреаційні ресурси

 

Аналіз потенціалу рекреаційних ресурсів міста Бердянська, наявність родовищ різного типу мінеральних вод, лікувальних грязей створює підстави для перспективного пожвавлення санаторно-курортного лікування та оздоровлення населення України.
Клімат курорту помірно-континентальний. Тривалість сонячного світла становить 2380 годин на рік. Середня температура морської води +180 С спостерігається протягом 128 днів на рік, що обумовлює тривалий купальний сезон, максимальна її температура + 300С. Середньорічний показник випаровування з поверхні Азовського моря становить 929 мм, що обумовлює насиченість повітря іонами йоду, брому, іншими солями та мікроелементами. Важливу роль у кліматоутворенні відіграє бризова циркуляція, яка пом'якшує спеку та обумовлює насиченість повітря морськими солями та фітонцидами. У геоморфологічному відношенні курорт знаходиться у межах Приазовської низини.
Основними складовими природних рекреаційних ресурсів міста є: лікувальні пелоїди, різноманітні типи мінеральних вод, використання яких можливе для санаторно-курортного лікування, для промислового розливу, як лікувально-столових, так і природних столових вод; морські, лиманні й річкові пляжі; ропа лиманів і морська вода.
Постановою Ради Міністрів СРСР від 28.08.1979 р. № 723 Бердянськ був внесений до переліку курортів союзного значення, що зумовило його подальший розвиток відповідно до завдань розвитку та розміщення курортно-рекреаційного господарства.
Основними лікувальними факторами курорту є мулові сульфідні грязі, мінеральні хлоридно-натрієві води та ропа підземних джерел для зовнішнього й внутрішнього вживання, а також піщані пляжі Бердянської коси та тепле Азовське море, яке у літній період року використовується для кліматолікування  й морських купань.
Курортна зона Бердянська займає значну територію у приміській зоні на так званій морській терасі та 23-кілометровій піщаній Бердянській косі. Курортна територія у прибережній смузі займає більше 1000 га, де лише 1/3 зайнята забудовами.
На території курорту в прибережній зоні розташовано 4 лимани з відомою лікувальною муловою гряззю, яка за своїм складом є унікальною.      Враховуючи розвідані запаси лікувальних грязей, процеси грязеутворення, перспективні родовища у Бердянській та Обіточній затоках, курорт має необмежені перспективи використання даних природних ресурсів. На сьогодні річне використання лікувальних грязей становить близько 1,5 тис. тонн, мінеральної води близько 130 тис. куб. м. Лікувальне використання грязей здатне впливати на всі основні функції організму - кровообіг, дихання, обмін речовин.
Мінеральна вода "Бердянська" є аналогом таких відомих вод, як "Миргородська", "Куяльник", вона є ефективною при питному курсі лікування хронічних гастритів із збереженою або зниженою секреторною функцією шлунка, дуоденітів, панкреатитів, хронічних холециститів та гепатитів, дискинезій жовчовивідних шляхів, холангитів, сігмоідитів.
Аналіз сучасного використання природно-лікувальних ресурсів може бути проведений на підставі моніторингу цих корисних чинників, а  результати досліджень дозволять створити  базу даних рекреаційних ресурсів території, що в свою чергу дозволить проводити оцінку перспективності природно-лікувальних ресурсів.
За роки становлення та розвитку курорту Бердянськ створена сучасна база для санаторно-курортного лікування та медичної реабілітації хворих. Сприятливе географічне розташування та кліматичні умови, існуюча матеріальна база, що постійно розвивається, дозволяє з високою ефективністю щороку організовано оздоровлювати до 100 тис. осіб.          Природно-лікувальні ресурси міста Бердянська - могутній потенціал розвитку вітчизняного й міжнародного оздоровлення та туризму.

Історико-культурні ресурси

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. № 878 „Про затвердження Списку історичних місць України” місто Бердянськ включено до даного переліку.
У місті Бердянську перебувають на Державному обліку  та входять до Державного реєстру нерухомих пам’ятників історії та культури України 55 пам’яток, у тому числі: 9 пам’ятників монументального мистецтва,  14- археології, 32 - історії. До Реєстру пам’яток національного культурного надбання України занесено 1 пам’ятник історії - Будинок Бердянської чоловічої гімназії, де навчалися Шмідт П.П. та Хавкін В.А.
У місті працює два музеї державного підпорядкування: художній музей ім. І.І. Бродського  та краєзнавчий музей, який має три філії з окремими будівлями: меморіальний дім-музей П.П. Шмідта, музей „Подвиг”, музей історії міста Бердянська.
Кількість музейних предметів  основного фонду в художньому музеї ім. І.І. Бродського складає  3,6 тис. одиниць, у краєзнавчому музеї – більш ніж 60 тис. одиниць. Експозиції музеїв створені в 1970-1980 роки та потребують проведення значної реекспозиційної роботи.
Художній музей ім. І.І. Бродського отримав у 2007 році нові експозиційні приміщення оздоблені новітнім сучасним обладнанням, що значно покращило його діяльність як закладу культури та мистецтва – одного з важливих об’єктів туристичної привабливості міста, та сприяє розвитку туризму та підвищенню статусу міста-курорту. У фондах музею зберігаються шедеври великих майстрів живопису, графіки, монументального мистецтва, зокрема: І. Репіна, І. Айвазовського, А. Куінджи, В. Маковського, О. Саврасова, К. Коровіна, І. Бродського, П. Білоусова та інші.
Для розвитку культурно-пізнавального туризму місто має підготовлені кадри фахівців туристичного супроводу: наукові співробітники музеїв, спеціалісти, випускники навчальних закладів з відповідною кваліфікацією.
Можливо підвищення інтересу споживачів туристичних послуг до Бердянська через:
- активне використання музеїв міста з впровадженням електронних засобів інформування туристів щодо шедеврів художніх та історичних колекцій;
- проведення новітніх музейних акцій;
- складання та впровадження нових туристичних пізнавальних маршрутів по вулицях та передмістях Бердянська;
- проведення морських екскурсій з ознайомленням з історичними, природними цінностями міста;
- активне рекламування об’єктів культурної спадщини міста в засобах масової інформації та мережі Інтернет;
- проведення рекламної кампанії міста Бердянська не тільки як курортно-лікувального центру, а й культурно-пізнавального, історичного, археологічного осередку з розвиненою інфраструктурою.

 

Альтернативи розвитку туристичної галузі

 

Можливі варіанти розвитку туристичної галузі в місті Бердянськ:

- централізованого розвитку – комплексу організаційних міських заходів з розвитку курортно-рекреаційного комплексу Бердянська, охорони  навколишнього природного середовища, розвитку інфраструктури як  курорту, так і міста в цілому, що дозволить підвищити рівень надання санаторно-оздоровчих послуг у Бердянську до міжнародних стандартів якості;

- децентралізованого розвитку – окремі заходи з розвитку курортно- рекреаційної та туристичної галузі м. Бердянська окремими суб’єктами господарювання.
Найбільш прийнятним, оптимальним варіантом є централізований розвиток, який  ґрунтується на розробці та прийнятті Державної програми розвитку курорту державного значення Бердянськ на 2008-2012 роки.

Впровадження Концепції

Впровадження Концепції буде здійснюватись шляхом реалізації Програми розвитку курортно-рекреаційної зони і  туризму в місті Бердянську до 2010 року, затвердженої  рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 06.11.2003 р. № 617 „Про затвердження Програми розвитку курортно-рекреаційної зони і  туризму в місті Бердянську до 2010 року ”.

Основні концептуальні засади розвитку туризму і курортів

 

Передбачається  здійснення заходів: з розвитку матеріально-технічної бази та інфраструктури міста; реконструкції, розширення та будівництва нових об’єктів санаторно-курортного призначення, соціально-культурної сфери, комунального господарства; ефективного та раціонального використання природних лікувальних ресурсів; організації та вдосконалення маркетингової політики щодо створення іміджу північного Приазов’я як привабливої туристичної та курортної території.
Реалізація заходів Концепції сприятиме:
-  підвищенню іміджу міста Бердянська як курорту державного значення;
- забезпеченню ефективності використання і збереження природних та туристичних ресурсів;
- підвищенню якості життя населення міста;
- створенню додаткових нових робочих місць;
- підвищенню якості й розширенню асортименту оздоровчих, лікувальних та туристичних послуг для відпочиваючих;
- поліпшенню транспортного сполучення;
- покращенню діяльності санаторно-курортних та оздоровчих закладів,  туристичної галузі, інфраструктури;
- поліпшенню інформаційного та рекламного забезпечення.
Економічний ефект реалізація Концепції визначатиметься рівнем збалансованого економічного розвитку курортно-туристичних зон, інвестиційної привабливості територій, сучасної міської інфраструктури, збереження й ефективного використання природних ресурсів, пам'яток історії та культури.
Соціальний ефект реалізації заходів Концепції визначатиметься ступенем використання трудових, культурних та інших ресурсів м. Бердянськ для підвищення рівня умов проживання в межах міста Бердянська, зміцнення здоров’я населення.
У результаті реалізації Концепції зросте кількість осіб, які приїдуть до міста на оздоровлення та відпочинок, як українських так і іноземних туристів.
Дана Концепція має стати невід’ємною частиною розвитку курортно-туристичної інфраструктури Запорізького регіону, що в свою чергу призведе до включення об’єктів туризму м. Бердянськ до плану інвестиційної привабливості Запорізького краю.